• de lokale omroep
  • lentebloeiers in breezand
  • voorjaar meerkoet 
  • voorjaar balgzanddijk
  • voorjaar hyacinten breezand
  • voorjaar wieringer
  • de lokale omroep
Banner

‘Geachte, heer mevrouwAanhef TV2 Achternaam…!?’

Dit artikel is geplaatst op .

HOLLANDS KROON – Een brief van de gemeente op je deurmat, een brief ondertekend door de wethouder zelve – dat gebeurt je niet elke dag. Het ging in dit geval over ‘Partners in Beheer’, de nieuwe ontwikkelingsvisie van onze gemeente waar het gaat om het beheer van onze eigen leefomgeving. Oftewel: meer burgerparticipatie, minder groenbeheer door de gemeente. Uiteraard is het zelfs voor de ambitieuze ambtenaren van Hollands Kroon een onmogelijke opgave om iedereen persoonlijk te adresseren. In zo’n geval volstaat: ‘Geachte heer / mevrouw.’

Maar zelf dáár slaagde deze meneer / mevrouw van de gemeente ‘Hollands Clown’ kennelijk niet in. Klik even op de foto hiernaast en lach even mee…

( Naschrift redactie... Op de website van de gemeente Hollands Kroon lezen we hierover het volgende: 'Voor het printen en verzenden van de mailing is opdracht gegeven aan een externe partij. Helaas hebben zij de fout niet opgemerkt en is de mailing verstuurd. De verzending stoppen is niet meer mogelijk. Erg vervelend, waarvoor onze excuses.' Ja, u leest het goed: voor het printen en verzenden huren ze op ons gemeentehuis - naast de talloze andere consultancy- en adviesbureaus waarop geregeld een beroep wordt gedaan - een externe partij. Dan vragen wij ons werkelijk af: welk bedrijf was dit? Met welke wethouder / burgemeester is de eigenaar van dit bedrijfje bevriend? Zijn de ambtenaren op het gemeentehuis te hoog opgeleid om te printen en te verzenden? Zo ja: waarom moeten dan al die consultancy- en adviesbedrijfjes steeds worden ingehuurd? Binnenkort een uitgebreid artikel hierover op deze website. )

Schoolgaande kinderen kunnen meedoen met Noordkop

Dit artikel is geplaatst op .

HOLLANDS KROON - De gemeenten Schagen en Hollands Kroon lanceren per 1 januari 2015 Meedoen Noordkop. In Meedoen Noordkop kunnen schoolgaande kinderen uit gezinnen met lage inkomens deelnemen aan sportactiviteiten. Deze activiteiten kunnen worden aangekocht in een webshop, waarop sportverenigingen hun aanbod kunnen presenteren. Deze week zijn sportverenigingen uitgenodigd zich hiervoor aan te melden.

Hoe werkt het?
Deelname aan de webshop stelt verenigingen in staat kosteloos nieuwe leden te werven. Op de webshop kunnen ouders, voor een bepaald budget, activiteiten en producten afnemen voor hun kind(eren). Dit budget wordt door de gemeente ter beschikking gesteld. De gemeente vindt het belangrijk dat ieder kind kan sporten, deelnemen aan educatieve activiteiten en kunst- en culturele activiteiten. Vanaf 1 januari richt de webshop zich alleen op sportverenigingen, maar vanaf 1 juli 2015 wordt het aanbod verruimd met andere (culturele) verenigingen.

Uitstekende prestatie turnsters GV Wieringen

Dit artikel is geplaatst op .

DEN HELDER - Zaterdag 22 en zondag 23 november begonnen de turnsters van de 4e divisie en lager aan hun 1e competitiewedstrijd bij OKK in Den Helder en dit leverde direct de nodige podiumplaatsen op.

Bij de Pupillen 2 supl D3 werd Tess van Oord 6de met 50.625. Bij de Jeugd 1 supl D3 werd Femke Basjes 3de met 50.000, Roos van Hest werd 6de met 47.600 en Femke Ott werd 9de met 43.775. Bij de Pupillen 1 supl D3 werd Eva Jansen 1ste met 53.650.


Alle medaille winnaars van het afgelopen weekend (foto: aangeleverd).

Bovenaan: Elisa Buijse (1), Manon Cornelissen (2) en Lori Weber (1) Daarvoor Lesley Toren (2) en Silvia Klungers (2) Daarvoor Eva Jansen (1), Femke Basjes (3) en Nikée Luik (1) Vooraan Resa Brandtner (3), Anna van der Starre (5) en Senna Drent (1) 

Gevoelige nederlaag college Hollands Kroon in trafo-zaak

Dit artikel is geplaatst op .

(door: Frank Ottens)

ALKMAAR – In het beroep dat omwonenden aanspanden tegen de beslissing van het college van Hollands Kroon om een transformatorstation in buurtschap De Weel nabij ’t Veld te laten verrijzen, heeft bestuursrechter Hans Everaerts de in maart jongstleden door wethouder Lia Franken afgegeven omgevingsvergunning nietig verklaard.

Hij voegde eraan toe: “Ik geef hierbij de opdracht aan de gemeenteraad om tot een nieuwe beslissing te komen. Men heeft zes weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Het vervolg kijk ik met veel belangstelling tegemoet.”


In spanning wachten vertegenwoordigers en sympathisanten van ‘Houd de dorpen groen’ en andere actiegroeperingen tijdens de schorsing van de zitting de uitspraak van de rechter af. (Foto: Theo Moras)

Kerstmarkt in Wieringerwaard

Dit artikel is geplaatst op .

WIERINGERWAARD – Op zaterdag 13 december is er van 16.00 tot 21.00 uur in het Wapen van Wieringerwaard aan de Noordzijperweg een gezellige en gevarieerde kerstmarkt.

Van wijnen, schoonheid, tassen, brocante tot meubelen, woonaccessoires, kleding etc. etc. Ook aan de kinderen is gedacht. Er is een speciale Kidscorner met kleine workshops, schminken etc. Tevens zal de Kerstman aanwezig zijn op de kerstmarkt. Dit alles wordt muzikaal omlijst met muziek van Muziekvereniging Wieringerwaard.


Veehouder Veldman verhuist

Dit artikel is geplaatst op .

’t VELD / ZIJDEWIND – Vorige week lazen we in de plaatselijke krant dat het veehoudersbedrijf van Veldman aan de Blokhuizen nabij Zijdewind voor bijna twee miljoen euro naar de Raakmaatsweg verplaatst gaat worden. En neemt deze veehouder dus de gok een behoorlijk bedrag te investeren om zijn bedrijf op een nieuwe locatie verder voort te zetten in deze onzekere tijd.

Boskalis heeft de inwoners van een gedeelte van Zijdewind inmiddels ook via een brief geïnformeerd wat hen zoal te wachten staat in de komende paar jaar. Er is inmiddels aan N241 een verharde uitrit aangebracht. De bedoeling is dat de sloot over het gedeelte van de inrit alsnog gedempt zal worden, maar daar moeten dan wel behoorlijke doorvoerpijpen in worden aangebracht, waar men eerst met een kleine afvoerbuis dacht te kunnen volstaan. Het vrij liggende stuk grasland is inmiddels gefreesd om vlak getrokken te kunnen worden, waarna de gehele oppervlakte verhard zal worden en als ketenterrein wordt ingericht.


Werk aan de N241... (Foto: aangeleverd)

Nieuw: vrouwenvakschool ‘De Matjes van de Marske’

Dit artikel is geplaatst op .

HIPPOLYTUSHOEF – Onder auspiciën van oud-burgemeester Titia Lont is in 2012 officieel de landelijke, charitatieve stichting Pro Deo Productions opgericht. Regionaal onderdeel daarvan is de Vrouwenvakschool Wieringen – De Matjes van de Marske.

Met behulp van met name Carolina van Ooijen en José Engelhart heeft Titia het initiatief genomen om een lokaal te huren in de voormalige basisschool De Marske. Doelstelling is om per 1 december een vrouwencentrum te starten waar (werkzoekende) vrouwen elkaar kunnen ontmoeten. Ook een opleiding volgen of gezellig knutselen behoort tot de mogelijkheden. Tevens zullen deze dames de Stichting Netwerk Roemenië, die ook zetelt in de oude school aan de Irisstraat in Hippo, helpen met kleding sorteren.


Titia Lont. (Foto: aangeleverd)

Kleindierenshow Winkel afgelast

Dit artikel is geplaatst op .

WINKEL - Wat zo mooi had moeten worden op 11, 12, 13 en 14 december in de Niedorphal te Winkel met maar liefst 915 ingeschreven dieren, 49 meer dan in 2013, is voor het bestuur op een deceptie uitgelopen. Als gevolg van de vogelgriep zijn zij tot het besluit gekomen om de kleindiertentoonstelling 2014 af te lassen. 

Tot en met 14 december was er al een tentoonstellingsverbod voor 'veren' (hoenders, watervogels en sierduiven). Een optie was nog om met alleen ‘haren’ (konijnen en cavia's) door te gaan maar er zijn te veel regels opgelegd om hiervoor te kiezen. 

De bingoavond op zaterdagavond 12 december, aanvang 20.00 uur in de Niedorphal, Hartweg 35 te Winkel gaat wel door.

Wieringen en Wieringermeer veilig voor de toekomst

Dit artikel is geplaatst op .

HOLLANDS KROON - Tijdens de officiële oplevering van de versterkte Wieringermeerdijk & Omgelegde Stonteldijk op woensdag 26 november is de laatste scene opgenomen van de film 'Wandel digitaal mee over de versterkte dijken'. Hoofdrolspeler Kees Stam, bestuurder van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, verklaart tijdens het sluitstuk van de film met een boormachine in zijn hand de dijken officieel als versterkt. Beleef zelf de dijken en bekijk de film!

De werkzaamheden aan de 17 kilometer lange dijken hebben in totaal anderhalf jaar geduurd. De bekleding van de dijken voldeed niet meer aan de wettelijk gestelde veiligheidseisen en moest versterkt worden. In totaal is er op de Wieringermeerdijk 100.000 ton breuksteen gebruikt. Deze steen is vastgezet met ca. 214.500 m2 gietasfalt. Op de Omgelegde Stonteldijk is over een oppervlakte van 7.000m2 open steenasfalt aangebracht. Het Zuiderstrand vlakbij Den Oever is weer teruggebracht in de staat van voor de versterking zodat hier weer volop gerecreëerd kan worden. De dijkversterking, die een gebied van Medemblik tot Den Oever beschermt, is één van de projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, waarin de komende jaren meer dan 1000 km aan dijken versterkt wordt.

Dieven komen niet ver

Dit artikel is geplaatst op .

WIERINGERWERF – Woensdagmorgen om 6.00 uur is er een Burgernetactie gestart omdat er in de omgeving van de Neptunesstraat een inbraak en diefstal uit een auto plaatsvond.

Er waren 2 verdachten van plm. 25 jaar met Oost Europees uiterlijk gesignaleerd. Een droeg een rode muts en zij reden mogelijk met een Renault Berlingo. De Alert is naar 165 mensen uitgegaan en dit heeft geleid tot de aanhouding van een van de verdachten, een 22-jarige man zonder woon- of verblijfplaats.

Asbestvondst voormalige Jazz-boerderij Max

Dit artikel is geplaatst op .

DEN OEVER - In de boerderij aan de Hofstraat 36 in Den Oever, beter bekend als Jazz-boerderij Max, is asbestmateriaal aangetroffen. Het materiaal werd gevonden aan de binnenzijde van het pand, na het verwijderen van de inboedel. Het gaat hierbij om een grote hoeveelheid asbest bevattend plaatmateriaal (170m2) dat in zeer slechte staat is.

De gemeente is eigenaar van het pand en heeft inmiddels een gespecialiseerd sloopbedrijf, Roy van Berkel, opdracht gegeven om het asbest zo snel mogelijk te verwijderen. Vandaar dat het terrein rondom de boerderij wordt afgezet met hekken.


Turnmeiden in het nieuw

Dit artikel is geplaatst op .

HIPPOLYTUSHOEF - De turnsters van GV Wieringen gaan het nieuwe seizoen van start in nagelnieuwe turn- en trainingpakken.

Voor de 4e tot en met 6e divisie start het seizoen op 22 november in Den Helder en de turnsters in de 3e divisie beginnen op 7 december in Beverwijk. Op bijgaande foto staan de turnsters vol trots in het nieuwe turnpak, samen met trainer Afra de Wolf, die eveneens haar nieuwe trainingspak draagt. De turnpakken zijn gemaakt door Jenneke Woort en de trainingspakken zijn geleverd door sportzaak Coach in Den Helder.


Vol trots showen de turnmeiden hun nieuw outfits. (Foto: aangeleverd)    
                        

Buczynski uit kritiek op college inzake visproject

Dit artikel is geplaatst op .

WIERINGERMEER – Raadslid Sylvia Buczynski heeft op de website van haar partij PvdA kritiek geuit op het college van Hollands Kroon, dat overweegt om de aanvraag van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor een omgevingsvergunning voor het visproject Wieringermeer af te wijzen, omdat dit in strijd zou zijn met het gemeentelijk beleid.

Dit is het directe gevolg van een motie die door CDA en VVD, met instemming van LADA en Senioren aangenomen en in het coalitieakkoord opgenomen is en die er een stokje voor moet steken dat er in deze gemeente ‘natuur’ buiten de EHS (Ecologische hoofdstructuur) wordt aangelegd.


Sylvia Buczynksi. (Foto: hollandskroon.pvda.nl)

Aangehouden voor verlaten plaats ongeval

Dit artikel is geplaatst op .

WIERINGERWERF- De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag een 57-jarige man uit Wieringerwerf aangehouden, op verdenking van het verlaten van de plaats ongeval.

De politie kreeg maandagavond rond 23.00 uur de melding binnen dat een auto tegen een lantaarnpaal was gereden op de Aak: het kenteken van deze auto was doorgegeven aan de centralisten van de meldkamer. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen zij een scheve lantaarnpaal aan met de nodige losgelaten onderdelen van een personenauto.

Benefietavond voor Glazenhuisactie Hippolytushoef

Dit artikel is geplaatst op .

HIPPOLYTUSHOEF - Zaterdag 6 december wordt in café De Harmonie in Hippolytushoef een spectaculaire benefietavond georganiseerd. De mannen van Off The Map Events hebben naast  lokaal draaitafeltalent ook twee internationale dj-acts gestrikt.

Te beginnen met de mannen van Bootsmen, niet onbekend in de regio, stonden al zo’n beetje in heel Nederland en waren deze zomer onder andere te vinden op het andere grote partyeiland, Ibiza.

Brandweer rukt uit voor gaslek

Dit artikel is geplaatst op .

DEN OEVER - Tijdens de wekelijkse oefenavond van de Oeverse vrijwillige brandweer ging de pieper voor een gaslek aan de Oosterkruisweg ter hoogte van Oosterland. Ter plaatse was een sterke gaslucht en is er een meting uitgevoerd, maar werd er niets gevonden.

Liander heeft later ook een meting gedaan maar er is geen gevaarlijke concentratie aangetroffen. Morgen zal het lek worden gelokaliseerd en gerepareerd.


Sterke gaslucht maar niets gevonden (foto: facebook brandweer Den Oever)

‘Boom Bladeren Bak’ te klein

Dit artikel is geplaatst op .

HOLLANDS KROON - Het plaatsen van zogeheten BBB’s (Boom Bladeren Bak) in onze gemeente was een bijzonder lumineus idee…

Onze speciale correspondent Theo Moras: “Achteraf hadden ze echter nog wel wat groter kunnen zijn. Bij nader inzien vallen de meeste bladeren meestal niet ver van de boom, zodat er relatief weinig bladeren in de bak terechtkomen. Het is natuurlijk te duur om bij alle bomen zo’n heuse bak te plaatsen, al worden er de laatste tijd uitsluitend nog maar bomen gekapt in deze groene, landelijk uitgestrekte gemeente, genaamd Hollands Kroon.”


Ze bestaan echt: BBB’s ofwel Boom Bladeren Bak… (Foto: Theo Moras)

Banner