Agenda Gemeenteraad 28 maart

advertentie

Web-banner-BBHK-728x90px

Locatie: Gemeentehuis Medemblik, Wognum
Tijd: 20:00 uur – 23:00 uur
Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn
Toelichting: De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Medemblik. Dick Ketlaan 21, Wognum

De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u bekijken via deze link

Agendapunten
1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda

3.1 Concept-agenda raadsvergadering 28-03-2017

4 Inspreken burgers
5 Samenwerking De Kop Werkt!

5.1 RV samenwerking dkw 2017.docx (564 KB)
5.2 Bijlage 1 Samenwerkingsovereenkomst met wijzigingen
5.3 Bijlage 2 1a Investeringslijst 2017 – 2020
5.4 Bijlage 1b Vervaldata Betalingen
5.5 Bijlage 1c Toetsingskader met wijzigingen
5.6 Bijlage 1d Format projectplan
5.7 Bijlage 2a jaarprogramma 2017
5.8 Bijlage 2b jaarprogramma 2017
5.9 Bijlage 2c jaarprogramma 2017
5.10 Bijlage 3a Antwoorden op vragen CDA HK
5.11 Bijlage 3b Antwoorden op vragen D’66 HK
5.12 Bijlage 4 amendement GroenLinks en DNA Schagen
5.13 Bijlage 5 Raadsinformatiebrief 16 november 2016 RRN

6 Vaststellen agenda
7 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
8 Ingekomen stukken raad

IS 00 Lijst ingekomen stukken raad.docx
IS 01 Brief Regionaal archief Alkmaar 17-02-17 Kaderbrief GR RHCA begr 2018
IS 02 brief MR de Kei en H.H. Henricus 17-02-17 memo proces brede school Hippolytushoef
IS 03 GGZ HN 17-02-17 Kindermonitor 2016
IS 04 Jaarverslag griffie Hollands Kroon 2016
IS 05 memo college 17-02-21 update website
IS 06 Stichting nationale boomfeestdag 17-02-09 jubileum boomfeestdag
IS 07 Brief dhr. Voogt 17-02-22 ervaring publicatie gemeente Hollands Kroon
IS 08 brief Koninklijke BLN Schuttevaer 17-02-22 Westfriesesluisbrug
IS 09 Brief Dhr. Boonstra 17-02-24 Arseen in de lucht
IS 10 brief Ministerie BIZA 17-02-21 Handreiking integriteitstoetsing
IS 11 memo college 17-02-28 Manifest Landelijke Ondernemingsraden Sociale Werkvoorziening
IS 12 Brief Wmo-adviesraad 17-03-07 Kritische Prestatie Indicatoren Incluzio en uitvoering CEO -2017
IS 13 Brief Dhr. Vliegenthart 17-03-10 Afvalstoffenheffing
IS 14 Brief Veiligheidsregio NHN 17-03-10 Raadsinformatiebrief begroting 2018
IS 15 Circulaire Min. BiZa 17-02-20 Verrekening neveninkomsten 2016-2017
IS 16 Brief art. 1 Bureau Discriminatiezaken NHN 17-03-14 Jaarbericht 2016
IS 17 Memo college 17-03-14 afschaling COWWI
IS 18 memo college 17-03-14 Informatievoorziening archiefbeheer inspectie 2016
IS 19 memo college 17-03-14 stand van zaken Holland boven Amsterdam
IS 20 memo college 17-03-14 uitv motie M 2016 25
IS 21 memo college 17-03-14 uitvoering M 2016 22

9 Conceptbesluitenlijst raadsvergadering 28 februari 2017
10 Besluitvorming
10.a Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz Hollands Kroon 2017

10a.1 RV Afstemmingsverordening 2017
10a.2 Bijlage 1. Afstemmingsverordening 2017
10a.3 Bijlage 2. Advies clientenraad

10.b Bestemmingsplan CPO Om de Oost Den Oever

10b.1 RV BP CPO Om de Oost Den Oever
10b.2 Bijlage Ontwerp BP CPO Om De Oost in Den Oever

10.c Bestemmingsplan Nieuweweg 81 Anna Paulowna

10c.1 RV BP Nieuweweg 81 AP
10c.2 Bijlage 1. BP Nieuweweg 81 AP
10c.3 Bijlage 2. PDF Ontwerp hogere waarden
10c.4 Bijlage 3. Akoestisch onderzoek Nieuweweg 81 AP

10.d Bestemmingsplan Wilhelminalaan 1, ’t Veld – herziening

10d.1 RV BP Wilhelminalaan1 ’t Veld
10d.2 Bijlage 1. Toelichting en regels Wilhelminalaan t Veld herz.
10d.3 Bijlage 2. Verbeelding WIlhelminalaan t Veld herz.

10.e Budget ontwikkeling fysieke leefomgeving Schipperskade Wieringerwerf

10e.1 RV Budget fysieke leefomgeving Schipperskade Wwerf

10.f Thematische fiets- en wandelroutes als toeristisch product

10f.1 RV thematische fiets wandelroutes
10f.2 Bijlage 1. Boerenrustpunt

11 Sluiting

advertentie