Uitnodiging Algemene ledenvergadering

advertentie

Web-banner-BBHK-728x90px

Hengrelsportvereniging Wieringen Wanneer : donderdag 23 februari 2017 aanvang 20.00 uur
Waar : de Kasteleen, Nieuwstraat 26 te Hippolytushoef.

AGENDA

1. Opening.

2. Mededelingen / ingekomen stukken.

3. Verslag penningmeester 2016

4. Verslag kascommissie 2016:

R. Cruiming, G.J. van der Heul (reserve M.Tibbe)

5. Benoeming kascommissie 2017:

G.J. van der Heul, M. Tibbe (reserve nog te benoemen)

6. Pauze.

7. Bespreking wedstrijdrooster 2017.

8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar: D. den Hollander (bestuurslid).

Afredend en herkiesbaar R. Beer (voorzitter)

(Tegen kandidaten kunnen zich aanmelden tot aanvang van de vergadering).

9. Rondvraag.

10. Einde vergadering.

advertentie